Преглед на файлове

Improve alert fadeout

master
Skylar Ittner преди 1 година
родител
ревизия
769d24b4b7
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 3 реда
  1. +6
    -3
      static/js/app.js

+ 6
- 3
static/js/app.js Целия файл

@@ -47,9 +47,12 @@ $(document).ready(function () {
$("#msg-alert-box .alert").fadeTo(1000, 0.5);
}
if (msginteractiontick >= gone) {
$("#msg-alert-box .alert").fadeOut("slow", function () {
});
window.clearInterval(msgticker);
setTimeout(function () {
if (msginteractiontick >= gone) {
$("#msg-alert-box .alert").fadeOut("slow");
window.clearInterval(msgticker);
}
}, 1000);
}
}, 1000 * 1);Loading…
Отказ
Запис