Преглед на файлове

Add support for regex matching on API vars

master
Skylar Ittner преди 1 година
родител
ревизия
6ceeeaa087
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 4 реда
  1. 6
    4
      api/functions.php

+ 6
- 4
api/functions.php Целия файл

@@ -109,11 +109,13 @@ function checkVars($vars, $or = false) {
continue;
}
}
$checkmethod = "is_$val";
if ($checkmethod($VARS[$key]) !== true) {
$ok[$key] = false;

if (strpos($val, "/") === 0) {
// regex
$ok[$key] = preg_match($val, $VARS[$key]) === 1;
} else {
$ok[$key] = true;
$checkmethod = "is_$val";
$ok[$key] = !($checkmethod($VARS[$key]) !== true);
}
}
if ($or) {

Loading…
Отказ
Запис