Преглед на файлове

Fix git conflict with README file (wtf)

master
Skylar Ittner преди 1 година
родител
ревизия
64563e0b8f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -2,4 +2,4 @@ NickelBox
=========

NickelBox is a point of sale app. It integrates with BinStack for inventory
management.
management.

Loading…
Отказ
Запис