Skylar Ittner před 1 rokem
rodič
revize
3f32258ba0
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      api/index.php

+ 1
- 1
api/index.php Zobrazit soubor

@@ -18,7 +18,7 @@ if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != "GET") {
$requestbody = file_get_contents('php://input');
$requestjson = json_decode($requestbody, TRUE);
if (json_last_error() == JSON_ERROR_NONE) {
$requestdata = array_merge($requestdata, $requestjson);
$VARS = array_merge($VARS, $requestjson);
}

// If we're not using the old api.php file, allow more flexible requests


Načítá se…
Zrušit
Uložit