Преглед на файлове

Trigger warning with missing lang strings

master
Skylar Ittner преди 2 години
родител
ревизия
37789df696
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      required.php

+ 2
- 0
required.php Целия файл

@@ -136,6 +136,7 @@ function lang($key, $echo = true) {
if (array_key_exists($key, STRINGS)) {
$str = STRINGS[$key];
} else {
trigger_error("Language key \"$key\" does not exist in " . LANGUAGE, E_USER_WARNING);
$str = $key;
}

@@ -158,6 +159,7 @@ function lang2($key, $replace, $echo = true) {
if (array_key_exists($key, STRINGS)) {
$str = STRINGS[$key];
} else {
trigger_error("Language key \"$key\" does not exist in " . LANGUAGE, E_USER_WARNING);
$str = $key;
}Зареждане…
Отказ
Запис