Account and permission manager and security log viewer. https://netsyms.biz/apps/managepanel
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Skylar Ittner 967cfa01c7 Merge ../BusinessAppTemplate 8 månader sedan
..
AccountHubApi.lib.php Make settings.php an array, not a bunch of defines 11 månader sedan
Exceptions.lib.php Rewrite to use classes, aligning with AccountHub 2.0 1 år sedan
FormBuilder.lib.php Add `addTextInput` and `addSelect` methods that are simpler than `addInput` 8 månader sedan
IPUtils.lib.php Rewrite to use classes, aligning with AccountHub 2.0 1 år sedan
Log.lib.php Finish merge/upgrade 10 månader sedan
Login.lib.php Remove captcha-related code, since login is done by AccountHub now 10 månader sedan
Notifications.lib.php Make better API system, use new AccountHub API 11 månader sedan
Report.lib.php Finish merge/upgrade 10 månader sedan
Session.lib.php Rewrite to use classes, aligning with AccountHub 2.0 1 år sedan
Strings.lib.php Fix "language key ... is defined more than once" warning 11 månader sedan
User.lib.php Merge BusinessAppTemplate 9 månader sedan
getlogtable.php Merge ../BusinessAppTemplate 10 månader sedan
getmanagetable.php Merge ../BusinessAppTemplate 10 månader sedan
getpermtable.php Merge ../BusinessAppTemplate 10 månader sedan
reports.php Merge ../BusinessAppTemplate 10 månader sedan