Account and permission manager and security log viewer. https://netsyms.biz/apps/managepanel
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Skylar Ittner 967cfa01c7 Merge ../BusinessAppTemplate před 7 měsíci
..
AccountHubApi.lib.php Make settings.php an array, not a bunch of defines před 10 měsíci
Exceptions.lib.php Rewrite to use classes, aligning with AccountHub 2.0 před 1 rokem
FormBuilder.lib.php Add `addTextInput` and `addSelect` methods that are simpler than `addInput` před 7 měsíci
IPUtils.lib.php Rewrite to use classes, aligning with AccountHub 2.0 před 1 rokem
Log.lib.php Finish merge/upgrade před 9 měsíci
Login.lib.php Remove captcha-related code, since login is done by AccountHub now před 9 měsíci
Notifications.lib.php Make better API system, use new AccountHub API před 10 měsíci
Report.lib.php Finish merge/upgrade před 9 měsíci
Session.lib.php Rewrite to use classes, aligning with AccountHub 2.0 před 1 rokem
Strings.lib.php Fix "language key ... is defined more than once" warning před 10 měsíci
User.lib.php Merge BusinessAppTemplate před 8 měsíci
getlogtable.php Merge ../BusinessAppTemplate před 9 měsíci
getmanagetable.php Merge ../BusinessAppTemplate před 9 měsíci
getpermtable.php Merge ../BusinessAppTemplate před 9 měsíci
reports.php Merge ../BusinessAppTemplate před 9 měsíci