Single-sign-on and self-serve account management. https://netsyms.biz/apps/accounthub
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

54 wiersze
2.2 KiB

 1. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `onetimekeys` (
 2. `key` VARCHAR(10) NOT NULL,
 3. `uid` INT(11) NOT NULL,
 4. `expires` DATETIME NOT NULL,
 5. INDEX `fk_onetimekeys_accounts1_idx` (`uid` ASC),
 6. PRIMARY KEY (`key`),
 7. UNIQUE INDEX `key_UNIQUE` (`key` ASC),
 8. CONSTRAINT `fk_onetimekeys_accounts1`
 9. FOREIGN KEY (`uid`)
 10. REFERENCES `accounthub`.`accounts` (`uid`)
 11. ON DELETE NO ACTION
 12. ON UPDATE NO ACTION)
 13. ENGINE = InnoDB
 14. DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 15. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notifications` (
 16. `notificationid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 17. `uid` INT NOT NULL,
 18. `timestamp` DATETIME NOT NULL,
 19. `title` VARCHAR(255) NOT NULL,
 20. `content` TINYTEXT NOT NULL,
 21. `url` VARCHAR(255) NOT NULL,
 22. `seen` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
 23. `sensitive` TINYINT(1) NOT NULL,
 24. `appid` VARCHAR(255) NULL,
 25. PRIMARY KEY (`notificationid`, `uid`),
 26. UNIQUE INDEX `notificationid_UNIQUE` (`notificationid` ASC),
 27. INDEX `fk_notifications_accounts1_idx` (`uid` ASC),
 28. CONSTRAINT `fk_notifications_accounts1`
 29. FOREIGN KEY (`uid`)
 30. REFERENCES `accounts` (`uid`)
 31. ON DELETE NO ACTION
 32. ON UPDATE NO ACTION)
 33. ENGINE = InnoDB
 34. DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
 35. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
 36. ALTER TABLE `groups`
 37. CHANGE COLUMN `groupid` `groupid` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
 38. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
 39. ALTER TABLE `accounts`
 40. ADD COLUMN `pin` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL AFTER `authsecret`;
 41. ALTER TABLE `mobile_codes`
 42. CHANGE COLUMN `code` `code` VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
 43. ADD COLUMN `description` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `code`;
 44. INSERT INTO `permissions` (`permid`, `permcode`, `perminfo`) VALUES (400, 'SITEWRITER', 'Manage and edit websites, messages, and analytics');
 45. INSERT INTO `permissions` (`permid`, `permcode`, `perminfo`) VALUES (401, 'SITEWRITER_CONTACT', 'Manage messages sent via website contact forms');
 46. INSERT INTO `permissions` (`permid`, `permcode`, `perminfo`) VALUES (402, 'SITEWRITER_ANALYTICS', 'View website analytics');
 47. INSERT INTO `permissions` (`permid`, `permcode`, `perminfo`) VALUES (403, 'SITEWRITER_EDIT', 'Edit website content');
 48. INSERT INTO `permissions` (`permid`, `permcode`, `perminfo`) VALUES (404, 'SITEWRITER_FILES', 'Manage and upload files');