9 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Skylar Ittner 39ccaa2f2d Add RSS/ATOM notification feeds, close #12 преди 1 година
  Skylar Ittner dab01a21c4 Update composer packages преди 1 година
  Skylar Ittner d10c6214a6 Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency преди 1 година
  Skylar Ittner d54ebed189 Update dependencies преди 1 година
  Skylar Ittner 1a6ea182e2 Update composer.json преди 2 години
  Skylar Ittner 0bc3d2776c PHP 7.1 compatability преди 2 години
  Skylar Ittner 8d3f0ede0d Rebrand Portal to AccountHub преди 2 години
  Skylar Ittner b95397f420 Update composer.json преди 2 години
  Skylar Ittner 865d47121c Actually implement alert email system преди 2 години
  Skylar Ittner 5929d13147 Add API, auth logging, AD support преди 2 години
  Skylar Ittner e28d3a93ac Clean up clutter and unneeded code преди 2 години
  Skylar Ittner 3110011596 Add Portal API integration, add icon/style settings, add navbar and icon преди 2 години
  Skylar Ittner 16cbf2a5f1 Create template based on SSO code преди 2 години
  Skylar Ittner b16da81513 Frist преди 2 години