Преглед на файлове

Update composer.json

tags/v1.0
Skylar Ittner преди 2 години
родител
ревизия
b95397f420
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
 1. 2
  2
    composer.json

+ 2
- 2
composer.json Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 {
2
-  "name": "netsyms/business-sso",
3
-  "description": "Single-sign-on system and accounts database for Netsyms small business apps",
2
+  "name": "netsyms/business-portal",
3
+  "description": "Single-sign-on system and dashboard for Netsyms Business Apps",
4 4
   "type": "project",
5 5
   "require": {
6 6
     "catfan/medoo": "^1.2",

Loading…
Отказ
Запис