Преглед на файлове

Update composer.json

tags/v1.0
Skylar Ittner преди 2 години
родител
ревизия
b95397f420
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      composer.json

+ 2
- 2
composer.json Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "netsyms/business-sso",
"description": "Single-sign-on system and accounts database for Netsyms small business apps",
"name": "netsyms/business-portal",
"description": "Single-sign-on system and dashboard for Netsyms Business Apps",
"type": "project",
"require": {
"catfan/medoo": "^1.2",

Loading…
Отказ
Запис