A Python terminal app for NotePost.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
203B

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <project version="4">
  3. <component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="Python 3.6 (NotePostCLI) (2)" project-jdk-type="Python SDK" />
  4. </project>