Cross-platform HTML5 NotePost client, for use with NW.js on the desktop and Cordova on mobile.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Skylar Ittner a4d6334cd9 Barebones app with basic note viewing support 1 rok temu
..
private.properties Barebones app with basic note viewing support 1 rok temu
private.xml Barebones app with basic note viewing support 1 rok temu