Cross-platform HTML5 NotePost client, for use with NW.js on the desktop and Cordova on mobile.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
108B

  1. device=emulator
  2. display.name=iPhone Simulator
  3. ios.build.arch=i386
  4. ios.build.sdk=iphonesimulator6.0
  5. type=ios