Преглед на файлове

Add support for Android back button

tags/v1.1.0
Skylar Ittner преди 1 година
родител
ревизия
da5978e390
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      www/js/platform.js

+ 1
- 1
www/js/platform.js Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@
function initCordova() {
// Handle back button to close things
document.addEventListener("backbutton", function (event) {
router.navigate("/home");
}, false);

document.addEventListener("deviceready", function () {


Loading…
Отказ
Запис